PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 22/07/2021 | 16:02  | Lượt xem: 478
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:32  | Lượt xem: 2225
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng quý I năm 2021

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:42  | Lượt xem: 1163
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng quý I năm 2021.

Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao danh sách cơ sở quản lý công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho UBND các Phường trên địa bàn Quận

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:50  | Lượt xem: 2444
Sáng ngày 12/3/2021, Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện Lễ bàn giao cơ sở quản lý công tác PCCC cho UBND 18 Phường theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/03/2021 | 09:54  | Lượt xem: 1638
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:15  | Lượt xem: 685
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa...

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:10  | Lượt xem: 706
Bộ Công an ban hành Thông tư 149 /2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:23  | Lượt xem: 509
Thông tư 148/2020/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với...

Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:57  | Lượt xem: 603
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:40  | Lượt xem: 1219
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:08  | Lượt xem: 477
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...

Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 09/02/2021 | 04:59  | Lượt xem: 668
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 619
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 10/11/2020 | 04:42  | Lượt xem: 1598
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 02/11/2020 | 04:12  | Lượt xem: 742
Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của ban Chỉ đạo Trương ương về Phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Quận Hai Bà Trưng diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Chùa Chân Tiên, phường Lê Đại Hành năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:22  | Lượt xem: 901
Thực hiện Kế hoạch số 3949/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức diễn tập phương án chữu cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại Chùa Chân...

UBND Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị BCĐ Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chùa Chân Tiên

Ngày đăng 07/10/2020 | 03:10  | Lượt xem: 743
Thực hiện Kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” năm 2020 trên địa bàn quận, ngày 07/10/2020, tại trụ sở Công an quận...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng năm 2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 05:30  | Lượt xem: 896
Nhằm nâng cao ý thức cho người dân và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, ngày 3/10/2020, UBND quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10)

Ngày đăng 02/10/2020 | 05:50  | Lượt xem: 462
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10)

Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn”

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:06  | Lượt xem: 560
Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTrPHCT ngày 09/3/2020, ngày 29/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, công an Quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về “Phong trào...
Hiển thị 1 - 20 trong 49 kết quả.