LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 19/01/2024 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân quận năm 2024

Ngày đăng 23/01/2024 | 11:08  | Lượt xem: 609
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân quận năm 2024.

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 17/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phân công Lãnh đạo các đơn vị thuộc quận Hai Bà Trưng tiếp công dân Tại trụ sở tiếp công dân quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:36  | Lượt xem: 725
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Phân công Lãnh đạo các đơn vị thuộc quận Hai Bà Trưng tiếp công dân Tại trụ sở tiếp công dân quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:31  | Lượt xem: 628
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/08/2022 | 08:41  | Lượt xem: 715
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2022 | 10:02  | Lượt xem: 708
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận

Ngày đăng 14/07/2022 | 04:55  | Lượt xem: 534
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 19/01/2021 | 03:50  | Lượt xem: 1231
Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/09/2020 | 11:30  | Lượt xem: 1531
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận.