Du lịch quận Hai Bà Trưng - Di sản và điểm đến Du lịch quận Hai Bà Trưng - Di sản và điểm đến

Quận Hai Bà Trưng - Điểm đến văn hóa, năng động, sáng tạo
Ngày đăng 11/03/2024 | 09:44  | Lượt xem: 274

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phối hợp Nhà xuất bản Hà Nội phát hành cuốn sách: Quận Hai Bà Trưng - Điểm đến văn hóa, năng động, sáng tạo.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phối hợp Nhà xuất bản Hà Nội phát hành cuốn sách: Quận Hai Bà Trưng - Điểm đến văn hóa, năng động, sáng tạo.

Đường link cuốn sách tại đây: https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/du-an/quan-hai-ba-trung/quan-hai-ba-trung-diem-den-van-hoa-nang-dong-sang-tao