PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Ngày đăng 11/09/2023 | 10:01  | Lượt xem: 236
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023

Ngày đăng 18/08/2023 | 04:30  | Lượt xem: 147
Ngày 17/08/2023, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/07/2023 | 10:37  | Lượt xem: 557
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 26/07/2023 | 10:15  | Lượt xem: 129
Thông tin tuyên truyền cơ sở

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2023 | 04:12  | Lượt xem: 524
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương về sửa đổi một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư 25/2018/TT-BCT về thực hiện giá bán điện

Ngày đăng 30/05/2023 | 10:37  | Lượt xem: 836
Bộ Công thương ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về...

Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/05/2023 | 10:25  | Lượt xem: 928
Ban tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" quận Hai Bà Trưng triển khai Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1403/CV-HĐPHPBGDPL ngày 25/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 26/04/2023 | 03:22  | Lượt xem: 516
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng 28/02/2023 | 09:04  | Lượt xem: 585
UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/02/2023 | 09:37  | Lượt xem: 470
Hạt quản lý đê bốn quận nội đô hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” 09/11/2022

Ngày đăng 04/11/2022 | 04:00  | Lượt xem: 965
Sáng ngày 31/10/2022, tại trường Tiểu học Tây Sơn, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức điểm hội thi: “Chúng em tìm hiểu pháp luật”.

Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật quận Hai Bà Trưng họp triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 30/09/2022 | 04:00  | Lượt xem: 839
Ngày 29/9/2022, Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt...

Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 10:35  | Lượt xem: 2154
Thanh tra quận Hai Bà Trưng công khai các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu triển khai, đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Ngày đăng 29/07/2022 | 11:05  | Lượt xem: 860
Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Thư ngỏ gửi người nộp thuế

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:10  | Lượt xem: 869
Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi Thư ngỏ tới người nộp thuế

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử

Ngày đăng 25/05/2022 | 10:30  | Lượt xem: 1287
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến là góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm công sức, thời gian đi lại và phòng ngừa tiêu cực.

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2022 | 04:36  | Lượt xem: 1929
Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...

Kế hoạch số 116/KH-UBVND ngày 25/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 10:02  | Lượt xem: 915
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 04/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 492
Ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa...