PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/05/2023 | 10:25  | Lượt xem: 51
Ban tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" quận Hai Bà Trưng triển khai Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1403/CV-HĐPHPBGDPL ngày 25/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 26/04/2023 | 03:22  | Lượt xem: 154
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng 28/02/2023 | 09:04  | Lượt xem: 355
UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/02/2023 | 09:37  | Lượt xem: 252
Hạt quản lý đê bốn quận nội đô hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” 09/11/2022

Ngày đăng 04/11/2022 | 04:00  | Lượt xem: 802
Sáng ngày 31/10/2022, tại trường Tiểu học Tây Sơn, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức điểm hội thi: “Chúng em tìm hiểu pháp luật”.

Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật quận Hai Bà Trưng họp triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 30/09/2022 | 04:00  | Lượt xem: 639
Ngày 29/9/2022, Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt...

Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 10:35  | Lượt xem: 1533
Thanh tra quận Hai Bà Trưng công khai các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Công văn số 1082/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc yêu cầu triển khai, đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Ngày đăng 29/07/2022 | 11:05  | Lượt xem: 726
Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn Quận

Thư ngỏ gửi người nộp thuế

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:10  | Lượt xem: 530
Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi Thư ngỏ tới người nộp thuế

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử

Ngày đăng 25/05/2022 | 10:30  | Lượt xem: 1058
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến là góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm công sức, thời gian đi lại và phòng ngừa tiêu cực.

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2022 | 04:36  | Lượt xem: 1720
Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...

Kế hoạch số 116/KH-UBVND ngày 25/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 10:02  | Lượt xem: 738
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 04/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 379
Ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa...

Tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:33  | Lượt xem: 851
Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung chính của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 29/03/2022 | 10:13  | Lượt xem: 473
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Ngày đăng 24/03/2022 | 11:30  | Lượt xem: 1019
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng

Quyết định phê duyệt Đề án'' Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030'

Ngày đăng 24/03/2022 | 10:11  | Lượt xem: 473
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án'' Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm...

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, góp ý dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 05/03/2022 | 03:59  | Lượt xem: 514
Chiều ngày 04/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, góp ý dự thảo Luật thực...

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022

Ngày đăng 14/02/2022 | 04:10  | Lượt xem: 648
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022.