QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Công văn số 11/DS-YT ngày 31/05/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 5 năm 2023

Ngày đăng 31/05/2023 | 16:27  | Lượt xem: 314
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 5 năm 2023.

Công văn số 10/DS-YT ngày 31/05/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 02/05/2023 đến 31/05/2023)

Ngày đăng 31/05/2023 | 09:40  | Lượt xem: 611
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 02/05/2023 đến 31/05/2023).

Công văn số 09/DS-YT ngày 28/04/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 4 năm 2023

Ngày đăng 28/04/2023 | 04:40  | Lượt xem: 236
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 4 năm 2023.

Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính Nhà thuốc trực thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2023 | 04:30  | Lượt xem: 626
Ngày 13/4/2023, ngay sau khi nhận được phản ánh của Tạp chí Sức khỏe cộng đồng, Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra nhà...

Công văn số 08/DS-YT ngày 28/04/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/04/2023 đến 28/04/2023)

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:17  | Lượt xem: 151
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/04/2023 đến 28/04/2023).

Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng 14/04/2023 | 09:25  | Lượt xem: 360
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2023

Công văn số 07/DS-YT ngày 31/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 3 năm 2023)

Ngày đăng 03/04/2023 | 11:00  | Lượt xem: 191
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 3 năm 2023).

Công văn số 06/DS-YT ngày 31/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2023 đến 31/03/2023)

Ngày đăng 31/03/2023 | 03:45  | Lượt xem: 195
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2023 đến 31/03/2023).

Công văn số 03/DS-YT ngày 01/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 1 , tháng 2 năm 2023)

Ngày đăng 01/03/2023 | 04:19  | Lượt xem: 183
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 1 , tháng 2 năm 2023).

Công văn số 02/DS-YT ngày 01/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/01/2023 đến 28/02/2023)

Ngày đăng 01/03/2023 | 10:43  | Lượt xem: 217
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/01/2023 đến 28/02/2023).

Công văn số 446/DS-YT ngày 01/12/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/11/2022)

Ngày đăng 02/12/2022 | 03:55  | Lượt xem: 517
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/11/2022).

Công văn số 444/DS-YT ngày 01/12/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/11/2022)

Ngày đăng 02/12/2022 | 03:48  | Lượt xem: 498
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/12/2022).

Công văn số 403/DS-YT ngày 01/11/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/10/2022)

Ngày đăng 02/11/2022 | 11:01  | Lượt xem: 794
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/10/2022).

Công văn số 404/DS-YT ngày 01/11/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/10/2022)

Ngày đăng 02/11/2022 | 10:56  | Lượt xem: 356
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/10/2022).

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/9/2022 đến 30/9/2022)

Ngày đăng 03/10/2022 | 03:56  | Lượt xem: 916
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/9/2022 đến 30/9/2022).

Công văn số 359/DS-YT ngày 30/9/2022 về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 05/9/2022 đến 30/9/2022)

Ngày đăng 03/10/2022 | 03:53  | Lượt xem: 349
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 05/9/2022 đến 30/9/2022).

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/8/2022 đến 31/8/2022)

Ngày đăng 31/08/2022 | 05:32  | Lượt xem: 788
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/8/2022 đến 31/8/2022).

Công văn số 324/DS-YT ngày 30/8/2022 về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 04/8/2022 đến 30/8/2022)

Ngày đăng 30/08/2022 | 04:41  | Lượt xem: 243
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 04/8/2022 đến 30/8/2022).

Công tác quản lý, kiểm tra nhà thuốc “số 3 Bạch Mai” tại địa chỉ số 167 - Giải Phóng

Ngày đăng 16/08/2022 | 09:39  | Lượt xem: 502
“Hiệu thuốc số 3 Bạch Mai địa chỉ 167 Giải Phóng nâng khống giá thuốc hàng chục lần, chặt chém người bệnh giữa Hà Nội”, đó là tựa đề mà các trang báo mạng đã đăng trong một vài ngày qua.

Báo cáo số 295/BC-YT ngày 15/8/2022 của Phòng Y tế quận hai Bà Trưng về việc quản lý, kiểm tra nhà thuốc số 3 Bạch Mai, địa chỉ 167 đường Giải Phóng

Ngày đăng 16/08/2022 | 09:32  | Lượt xem: 276
Phòng Y tế quận hai Bà Trưng báo cáo việc quản lý, kiểm tra nhà thuốc số 3 Bạch Mai, địa chỉ 167 đường Giải Phóng.
Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.