QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Công văn số 21/DS-YT ngày 30/08/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 8 năm 2023

Ngày đăng 31/08/2023 | 17:20  | Lượt xem: 168
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 8 năm 2023.

Công văn số 19/DS-YT ngày 30/8/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/8/2023 đến 30/8/2023)

Ngày đăng 31/08/2023 | 05:14  | Lượt xem: 151
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/8/2023 đến 30/8/2023).

Công văn số 16/DS-YT ngày 31/07/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 11:19  | Lượt xem: 176
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 7 năm 2023.

Công văn số 17/DS-YT ngày 31/7/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/7/2023 đến 31/7/2023)

Ngày đăng 01/08/2023 | 11:16  | Lượt xem: 185
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/7/2023 đến 31/7/2023).

Công văn số 1158/UBND-YT ngày 20/7/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc kiểm tra cơ sở hành nghề y quảng cáo không phép

Ngày đăng 20/07/2023 | 04:54  | Lượt xem: 181
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc kiểm tra cơ sở hành nghề y quảng cáo không phép.

Công văn số 13/DS-YT ngày 29/6/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2023

Ngày đăng 30/06/2023 | 03:53  | Lượt xem: 204
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 6 năm 2023.

Công văn số 12/DS-YT ngày 29/6/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/6/2023 đến 29/6/2023)

Ngày đăng 29/06/2023 | 09:50  | Lượt xem: 193
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/6/2023 đến 29/6/2023).

Báo cáo số 983/UBND-YT ngày 28/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiểm tra cơ sở hành nghề y quảng cáo không phép

Ngày đăng 29/06/2023 | 09:43  | Lượt xem: 250
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc kiểm tra cơ sở hành nghề y quảng cáo không phép.

Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng 29/06/2023 | 09:38  | Lượt xem: 214
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Công văn số 11/DS-YT ngày 31/05/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 5 năm 2023

Ngày đăng 31/05/2023 | 04:27  | Lượt xem: 485
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 5 năm 2023.

Công văn số 10/DS-YT ngày 31/05/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 02/05/2023 đến 31/05/2023)

Ngày đăng 31/05/2023 | 09:40  | Lượt xem: 792
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 02/05/2023 đến 31/05/2023).

Công văn số 09/DS-YT ngày 28/04/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 4 năm 2023

Ngày đăng 28/04/2023 | 04:40  | Lượt xem: 368
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 4 năm 2023.

Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính Nhà thuốc trực thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2023 | 04:30  | Lượt xem: 893
Ngày 13/4/2023, ngay sau khi nhận được phản ánh của Tạp chí Sức khỏe cộng đồng, Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra nhà...

Công văn số 08/DS-YT ngày 28/04/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/04/2023 đến 28/04/2023)

Ngày đăng 28/04/2023 | 03:17  | Lượt xem: 436
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/04/2023 đến 28/04/2023).

Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 13/4/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng 14/04/2023 | 09:25  | Lượt xem: 475
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2023

Công văn số 07/DS-YT ngày 31/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 3 năm 2023)

Ngày đăng 03/04/2023 | 11:00  | Lượt xem: 303
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 3 năm 2023).

Công văn số 06/DS-YT ngày 31/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2023 đến 31/03/2023)

Ngày đăng 31/03/2023 | 03:45  | Lượt xem: 316
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/03/2023 đến 31/03/2023).

Công văn số 03/DS-YT ngày 01/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 1 , tháng 2 năm 2023)

Ngày đăng 01/03/2023 | 04:19  | Lượt xem: 269
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Tháng 1 , tháng 2 năm 2023).

Công văn số 02/DS-YT ngày 01/03/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/01/2023 đến 28/02/2023)

Ngày đăng 01/03/2023 | 10:43  | Lượt xem: 345
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/01/2023 đến 28/02/2023).

Công văn số 446/DS-YT ngày 01/12/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/11/2022)

Ngày đăng 02/12/2022 | 03:55  | Lượt xem: 603
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 01/11/2022 đến 30/11/2022).
Hiển thị 1 - 20 trong 34 kết quả.