PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/05/2024 | 16:19  | Lượt xem: 312

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)