PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công văn số 958/UBND-CAQ ngày 27/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong mùa nắng nóng
Ngày đăng 29/05/2024 | 15:09  | Lượt xem: 250

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong mùa nắng nóng.

Công văn số 958/UBND-CAQ ngày 27/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong mùa nắng nóng.

(Chi tiết tại đây)

Nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở kèm theo Công văn số 958/UBND-CAQ.

(Chi tiết tại đây)