PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2024
Ngày đăng 29/03/2024 | 09:39  | Lượt xem: 293

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2024

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2024.

(Chi tiết tại đây)