PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 04/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tập thể cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 06/06/2024 | 09:08  | Lượt xem: 250

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tập thể cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 04/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tập thể cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách tổ chức thực tập Phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với tập thể cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)