TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Quận Hai Bà Trưng mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 01/04/2024 | 16:30  | Lượt xem: 904

Sáng ngày 29/3/2024, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Sau thành công của 2 kỳ thi tuyển đã được tổ chức trong năm 2023, đây là lần thứ ba UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý, với 6 chức danh cần tuyển dụng, là Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non Trương Định, Mầm non Tuổi Hoa, Mầm non Lê Đại Hành, Mầm non Hoa Phượng, Mầm non Ngô Thì Nhậm, Tiểu học Ngô Quyền.

Phát biểu khai mạc Kỳ thi tuyển, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý quận năm 2024 cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, việc quận tiếp tục mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 nhằm mục tiêu phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tại các cơ quan đơn vị thuộc UBND quận, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo. Từ đó, tạo điều kiện, động lực để viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, tạo tính năng động trong công tác cán bộ.

Theo Chủ tịch UBND quận, với mỗi chức danh cho chỉ tiêu tuyển dụng đều có từ 2 người dự tuyển trở lên và sẽ có tính cạnh tranh, nên chính là điều kiện để quận lựa chọn được thí sinh xuất sắc nhất. Những người trúng tuyển sẽ bảo đảm về chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp chức danh công tác và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của quận.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào làm bài thi viết trong thời gian 180 phút, về các nội dung: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quyết định.

Sau khi chấm bài thi, dự kiến ngày 01 - 02/4/2024, Hội đồng sẽ tổng hợp, thông báo công khai kết quả điểm bài thi viết. Sau quá trình nhận đơn phúc khảo bài thi viết (nếu có), chấm, công khai điểm phúc khảo…, dự kiến từ 15-22/4/2024 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày Đề án (đạt 50 điểm bài thi viết trở lên, trong thang điểm 100). Tiếp đó, tổ chức thi trình bày Đề án dự kiến vào ngày 03/5/2024 và thông báo ngay điểm thi.

Trong thời gian tối đa 45 phút trình bày Đề án và 60-90 phút trả lời câu hỏi chất vấn về Đề án, cũng theo thang điểm 100, nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo…

Sau khi xác định người trúng tuyển và trình Ban Thường vụ Quận ủy xem xét thống nhất, Hội đồng thi tuyển quận dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển vào ngày 17/5/2024.