TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 10/11/2023 | 09:08  | Lượt xem: 779

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 415/TB-HĐTT ngày 10/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

(Chi tiết tại đây)