TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 157/TB-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 09/06/2023 | 15:08  | Lượt xem: 5146

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 157/TB-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kết quả xét tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)