TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 237/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 31/05/2023 | 16:55  | Lượt xem: 1711

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 237/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)