TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 238/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 31/05/2023 | 16:59  | Lượt xem: 2846

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc; Phổ biến lịch xét tuyển, quy chế, nội quy; Thông báo số báo danh, phòng thi, thời gian, địa điểm và một số nội dung liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Thông báo số 238/TB-HĐXT ngày 31/5/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc; Phổ biến lịch xét tuyển, quy chế, nội quy; Thông báo số báo danh, phòng thi, thời gian, địa điểm và một số nội dung liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)