TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số 398/TB-HĐTT ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 31/10/2023 | 14:35  | Lượt xem: 954

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 398/TB-HĐTT ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

(Chi tiết tại đây)