CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 29/11/2023 | 09:05  | Lượt xem: 104
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông cáo báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình tại phường Cầu Dền không chấp hành bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27 phố Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/11/2023 | 04:02  | Lượt xem: 539
UBND quận Hai Bà Trưng Thông cáo báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình tại phường Cầu Dền không chấp hành bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng hè đường đoạn đầu ngõ 27...

Công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý IV/2023

Ngày đăng 24/11/2023 | 10:10  | Lượt xem: 51
UBND quận Hai Bà Trưng công khai chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; báo cáo phòng, chống tham nhũng thời kỳ quý IV/2023.

Triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 21/11/2023 | 10:08  | Lượt xem: 196
UBND quận Hai Bà Trưng triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Ngày đăng 10/11/2023 | 09:05  | Lượt xem: 205
UBND quận Hai Bà Trưng niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Thông báo số 409/TB-HĐTT ngày 06/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 06/11/2023 | 03:16  | Lượt xem: 385
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thông báo số 402/TB-HĐTT ngày 02/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 02/11/2023 | 02:37  | Lượt xem: 272
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 02/11/2023 | 10:27  | Lượt xem: 223
UBND quận Hai Bà Trưng ký Quyết định về việc Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thông báo số 398/TB-HĐTT ngày 31/10/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 31/10/2023 | 02:35  | Lượt xem: 307
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Mẫu đề cương, Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/10/2023 | 02:47  | Lượt xem: 509
UBND quận Hai Bà Trưng công khai lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quận

Ngày đăng 19/10/2023 | 10:10  | Lượt xem: 157
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quận

Triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng và các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng

Ngày đăng 16/10/2023 | 10:16  | Lượt xem: 359
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng và các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo các quyết...

Thông báo số 342/TB-UBND ngày 13/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 16/10/2023 | 08:58  | Lượt xem: 385
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, nội dung ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2023

Báo cáo giải quyết đơn của công dân Hà Phương Chi, địa chỉ: Thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, phản ảnh về hoạt động của hộ kinh doanh Pfizerss New tại địa chỉ số 171-173 phố Minh Khai, phường Minh Khai

Ngày đăng 06/10/2023 | 10:05  | Lượt xem: 368
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo giải quyết đơn của công dân Hà Phương Chi, địa chỉ: Thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, phản ảnh về hoạt động của hộ kinh doanh Pfizerss New tại...

Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 06/10/2023 | 09:38  | Lượt xem: 243
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Quận Hai Bà Trưng khảo sát trực tuyến sự Hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công

Ngày đăng 29/09/2023 | 03:40  | Lượt xem: 478
UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức khảo sát trực tuyến sự Hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công.

Công văn số 1557/UBND-GDĐT ngày 18/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2873/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 của UBND Thành phố

Ngày đăng 19/09/2023 | 04:45  | Lượt xem: 446
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 2873/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 của UBND Thành phố.

Thông báo số 324/TB-UBND ngày 15/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tạm dừng hoạt động của Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận

Ngày đăng 15/09/2023 | 05:26  | Lượt xem: 388
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Thông báo số 315/TB-UBND ngày 12/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày đăng 12/09/2023 | 03:45  | Lượt xem: 458
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận năm 2023.

Công văn số 1375/UBND-TN&MT ngày 17/8/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; danh mục thu hồi đất năm 2024 cấp quận

Ngày đăng 21/08/2023 | 11:06  | Lượt xem: 377
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; danh mục thu hồi đất năm 2024 cấp quận.