LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/03/2023 | 10:27  | Lượt xem: 166
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 13, từ ngày 27/03/2023 đến 31/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 21/03/2023 | 03:37  | Lượt xem: 127
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 12, từ ngày 20/03/2023 đến 24/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 14/03/2023 | 09:05  | Lượt xem: 116
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 11, từ ngày 13/03/2023 đến 17/03/2023).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 27/02/2023 đến 02/04/2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 05:16  | Lượt xem: 186
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 27/02/2023 đến 02/04/2023.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/02/2023 | 10:25  | Lượt xem: 178
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 09, từ ngày 27/02/2023 đến 03/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/02/2023 | 05:30  | Lượt xem: 221
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 08, từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 13/02/2023 | 03:08  | Lượt xem: 193
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 07, từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/02/2023 | 04:33  | Lượt xem: 154
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 06, từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/01/2023 | 04:52  | Lượt xem: 231
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 05, từ ngày 30/01/2022 đến 03/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/01/2023 | 04:45  | Lượt xem: 176
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 04, từ ngày 23/01/2022 đến 27/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/01/2023 | 05:19  | Lượt xem: 176
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 03, từ ngày 16/01/2022 đến 20/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:51  | Lượt xem: 237
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 02, từ ngày 09/01/2022 đến 13/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 02/01/2023 | 03:35  | Lượt xem: 214
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 01, từ ngày 02/01/2022 đến 06/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 05/12/2022 | 10:07  | Lượt xem: 532
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 49, từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 28/11/2022 | 03:59  | Lượt xem: 623
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 48, từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 22/11/2022 | 03:23  | Lượt xem: 594
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 47, từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 15/11/2022 | 03:36  | Lượt xem: 480
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 46, từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 31/10/2022 đến 04/12/2022

Ngày đăng 08/11/2022 | 11:09  | Lượt xem: 483
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 31/10/2022 đến 04/12/2022.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 11/10/2022 | 08:54  | Lượt xem: 222
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 41, từ ngày 10/10/2022 đến 15/10/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 04/10/2022 | 03:26  | Lượt xem: 175
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 40, từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022).