LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024

Ngày đăng 08/07/2024 | 09:39  | Lượt xem: 182
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/03/2023 | 10:27  | Lượt xem: 462
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 13, từ ngày 27/03/2023 đến 31/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 21/03/2023 | 03:37  | Lượt xem: 392
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 12, từ ngày 20/03/2023 đến 24/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 14/03/2023 | 09:05  | Lượt xem: 279
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 11, từ ngày 13/03/2023 đến 17/03/2023).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 27/02/2023 đến 02/04/2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 05:16  | Lượt xem: 354
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 27/02/2023 đến 02/04/2023.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/02/2023 | 10:25  | Lượt xem: 441
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 09, từ ngày 27/02/2023 đến 03/03/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/02/2023 | 05:30  | Lượt xem: 455
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 08, từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 13/02/2023 | 03:08  | Lượt xem: 333
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 07, từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/02/2023 | 04:33  | Lượt xem: 279
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 06, từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/01/2023 | 04:52  | Lượt xem: 454
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 05, từ ngày 30/01/2022 đến 03/02/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/01/2023 | 04:45  | Lượt xem: 372
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 04, từ ngày 23/01/2022 đến 27/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/01/2023 | 05:19  | Lượt xem: 408
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 03, từ ngày 16/01/2022 đến 20/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:51  | Lượt xem: 443
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 02, từ ngày 09/01/2022 đến 13/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 02/01/2023 | 03:35  | Lượt xem: 356
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 01, từ ngày 02/01/2022 đến 06/01/2023).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 05/12/2022 | 10:07  | Lượt xem: 747
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 49, từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 28/11/2022 | 03:59  | Lượt xem: 810
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 48, từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 22/11/2022 | 03:23  | Lượt xem: 773
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 47, từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 15/11/2022 | 03:36  | Lượt xem: 702
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 46, từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 31/10/2022 đến 04/12/2022

Ngày đăng 08/11/2022 | 11:09  | Lượt xem: 705
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 31/10/2022 đến 04/12/2022.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 11/10/2022 | 08:54  | Lượt xem: 394
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 41, từ ngày 10/10/2022 đến 15/10/2022).