LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Thông báo số 72/TB-UBND ngày 28/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tuần thứ Tư tháng 03 năm 2024 của Lãnh đạo UBND quận

Ngày đăng 28/03/2024 | 10:04  | Lượt xem: 248
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tuần thứ Tư tháng 03 năm 2024 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 17/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phân công Lãnh đạo các đơn vị thuộc quận Hai Bà Trưng tiếp công dân Tại trụ sở tiếp công dân quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:36  | Lượt xem: 451
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Phân công Lãnh đạo các đơn vị thuộc quận Hai Bà Trưng tiếp công dân Tại trụ sở tiếp công dân quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng năm 2024

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:31  | Lượt xem: 370
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/06/2023 | 09:18  | Lượt xem: 701
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND quận Hai Bà Trưng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân quận

Ngày đăng 17/02/2023 | 11:08  | Lượt xem: 1163
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc quận tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân quận.

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/02/2023 | 09:45  | Lượt xem: 380
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Thông báo số 286/TB-UBND ngày 15/12/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Lãnh đạo UBND quận

Ngày đăng 15/12/2022 | 02:37  | Lượt xem: 451
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 280/TB-UBND ngày 22/11/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Lãnh đạo UBND quận

Ngày đăng 22/11/2022 | 03:57  | Lượt xem: 709
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 269/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Lãnh đạo quận

Ngày đăng 27/10/2022 | 08:50  | Lượt xem: 525
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Lãnh đạo quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/09/2022 | 10:50  | Lượt xem: 349
Lịch công tác tuần từ 05/09/2022 đến 09/09/2022.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/08/2022 | 08:41  | Lượt xem: 614
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2022 | 10:02  | Lượt xem: 620
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận

Ngày đăng 14/07/2022 | 04:55  | Lượt xem: 453
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 31/05/2022 | 09:37  | Lượt xem: 280
Lịch công tác tuần từ 30/05/2022 đến 03/06/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:59  | Lượt xem: 531
Lịch công tác tuần từ 23/05/2022 đến 27/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/05/2022 | 02:51  | Lượt xem: 410
Lịch công tác tuần từ 16/05/2022 đến 20/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/05/2022 | 02:38  | Lượt xem: 363
Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 13/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/04/2022 | 11:17  | Lượt xem: 466
Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:38  | Lượt xem: 292
Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 15/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 368
Lịch công tác tuần từ 04/04/2022 đến 08/04/2022.