LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND quận Hai Bà Trưng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân quận

Ngày đăng 17/02/2023 | 11:08  | Lượt xem: 538
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc quận tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân quận.

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/02/2023 | 09:45  | Lượt xem: 136
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Thông báo số 286/TB-UBND ngày 15/12/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Lãnh đạo UBND quận

Ngày đăng 15/12/2022 | 02:37  | Lượt xem: 253
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 280/TB-UBND ngày 22/11/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Lãnh đạo UBND quận

Ngày đăng 22/11/2022 | 03:57  | Lượt xem: 463
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 269/TB-UBND ngày 26/10/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Lãnh đạo quận

Ngày đăng 27/10/2022 | 08:50  | Lượt xem: 276
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Lãnh đạo quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/09/2022 | 10:50  | Lượt xem: 198
Lịch công tác tuần từ 05/09/2022 đến 09/09/2022.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/08/2022 | 08:41  | Lượt xem: 311
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2022 | 10:02  | Lượt xem: 354
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận

Ngày đăng 14/07/2022 | 04:55  | Lượt xem: 265
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 31/05/2022 | 09:37  | Lượt xem: 192
Lịch công tác tuần từ 30/05/2022 đến 03/06/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:59  | Lượt xem: 346
Lịch công tác tuần từ 23/05/2022 đến 27/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/05/2022 | 02:51  | Lượt xem: 267
Lịch công tác tuần từ 16/05/2022 đến 20/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/05/2022 | 02:38  | Lượt xem: 223
Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 13/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/04/2022 | 11:17  | Lượt xem: 312
Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:38  | Lượt xem: 184
Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 15/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 225
Lịch công tác tuần từ 04/04/2022 đến 08/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/03/2022 | 09:15  | Lượt xem: 202
Lịch công tác tuần từ 28/03/2022 đến 01/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/03/2022 | 10:31  | Lượt xem: 192
Lịch công tác tuần từ 21/03/2022 đến 25/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:30  | Lượt xem: 259
Lịch công tác tuần từ 14/03/2022 đến 18/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2022 | 09:36  | Lượt xem: 305
Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 11/03/2022.