CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về hoạt động truyền NMN không phép tại Công ty Sun Shine, địa chỉ: số 72 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ
Ngày đăng 09/05/2024 | 10:31  | Lượt xem: 190

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về hoạt động truyền NMN không phép tại Công ty Sun Shine, địa chỉ: số 72 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ.

Công văn số 790/UBND-YT ngày 06/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về báo cáo việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về hoạt động truyền NMN không phép tại Công ty Sun Shine, địa chỉ: số 72 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ.

(Chi tiết tại đây)

Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 23/4/2024 của UBND phường Phạm Đình Hổ về Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cơ quan báo chí tại địa chỉ 72 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ.

(Chi tiết tại đây)