CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày đăng 02/11/2023 | 10:27  | Lượt xem: 222

UBND quận Hai Bà Trưng ký Quyết định về việc Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Ban hành, bãi bỏ quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

(Chi tiết tại đây)