CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 38/TB-HĐTT ngày 25/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024
Ngày đăng 26/03/2024 | 08:52  | Lượt xem: 402

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 thông báo về lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Thông báo số 38/TB-HĐTT ngày 25/3/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 về lịch tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách số báo danh thí sinh dự thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

(Chi tiết tại đây)