CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 72/TB-UBND ngày 28/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tuần thứ Tư tháng 03 năm 2024 của Lãnh đạo UBND quận
Ngày đăng 28/03/2024 | 10:04  | Lượt xem: 247

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tuần thứ Tư tháng 03 năm 2024 của Lãnh đạo UBND quận.

Thông báo số 72/TB-UBND ngày 28/3/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tuần thứ Tư tháng 03 năm 2024 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)