CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 09:39  | Lượt xem: 170

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024

Thông báo số 713-TB/VPQU ngày 05/7/2024 của Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 7/2024.

(Chi tiết tại đây)