Ban quản lý chợ hòa bình

Ban Quản lý chợ Hoà Bình

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 413
Ban Quản lý chợ Hoà Bình Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản lý chợ trình cấp có thẩm...