giới thiệu hội đồng nhân dân

Chức năng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quận

Ngày đăng 26/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 610
...

Thường trực Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 834
    Nhiệm kỳ 2016-2021   - Chủ tịch HĐND quận: Đ/c Đinh Thị Lan Duyên - Phó chủ tịch HĐND quận: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó chủ tịch...