phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2011-2016)

Ngày đăng 02/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 2559
xem chi tiết văn bản tại đây

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 10/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 3498
05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

1166/QĐ Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011

Ngày đăng 18/10/2012 | 12:00 AM  | View count: 2156
Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011 tải tại đây ( Hoặc nhấn chuột phải vào tại...