PHÒNG Y TẾ PHÒNG Y TẾ

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế

Ngày đăng 29/03/2022 | 14:53  | Lượt xem: 501
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Y tế quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 03:44  | Lượt xem: 1809
Thông tin lãnh đạo phòng Y tế quận Hai Bà Trưng.

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 1459
09/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế Trưởng phòng : Cao Thị Hoa -ĐT : 098.807.1997 Phó Trưởng Phòng : Lê Thị Thúy Hà-ĐT :...