PHÒNG GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:06  | Lượt xem: 794
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 03:25  | Lượt xem: 4631
Thông tin lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng