PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Danh sách lãnh đạo phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/01/2022 | 16:08  | Lượt xem: 2535

Thông tin lãnh đạo phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng

Thông tin lãnh đạo phòng:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: số 30 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

 

TT

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

 

1

Trưởng phòng

Nguyễn Hoa Thắng

0982 354 562

 

2

Phó Trưởng phòng

Doãn Đức Bảo

0904 347 197

 

3

Phó Trưởng phòng

Đào Thị Thu Hoàn

0986 810 203